Internet Explorer is no longer supported

Please use a current browser!

Confidențialitate și securitate

Do you agree to the use of cookies?

No
 1. Contact

  Hama Distribution Romania SRL

  Telefon: +4.021.410.46.24 (25/26)
  Email: office.ro@hama.com
  Web: https://ro.hama.com

  Bdul Tudor Vladimirescu, No. 45, TATI Center Building, Floor No. 8, District 5
  Bucuresti, 050881
  Romania

  Echipa Hama Romania
 2. Numele și adresa operatorului

  Operatorul, astfel cum este definit în Regulamentul general privind protecția datelor și legile naționale din cadrul Statelor membre UE privind confidențialitatea datelor, precum și în orice alte reglementări privind protecția datelor, este:

  Hama GmbH & Co KG
  Dresdner Str. 9
  86653 Monheim Germania
  Tel.: +49 (0) 90 91 502 - 0
  mail: info.de@hama.com
  Website: www.hama.de

 3. Informații generale privind prelucrarea datelor

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Prelucrăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura necesară furnizării unui site web funcțional, precum și furnizării conținutului și a serviciilor noastre. În general, procesăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai cu acordul utilizatorilor. O excepție este cazul în care nu este posibilă obținerea în prealabil a consimțământului utilizatorului din motive practice și compania are dreptul de a prelucra aceste date în limitele legii.

  2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   În urma obținerii consimțământului de la persoana vizată, pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic devine Articolul 6 alineatul (1), litera (a) din Regulamentul general al CE privind protecția datelor (GDPR).
   Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract a cărui parte este persoana vizată, temeiul legal îl reprezintă Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare luate în scopul întreprinderii măsurilor necesare înainte de încheierea unui contract.
   Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă compania noastră, temeiul legal este Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR.
   Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, temeiul juridic este Articolul 6 alineatul (1) litera (d) din GDPR.
   Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte și dacă aceste interese nu sunt surclasate de interesele sau de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, temeiul juridic pentru prelucrare devine Articolul 6 alineatul (1), litera (f) din GDPR.

  3. Ștergerea datelor și perioada de stocare

   Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau indisponibile utilizatorilor după ce scopul stocării datelor nu mai este valabil. Mai mult, datele pot fi stocate, de asemenea, dacă această stocare este permisă de autoritățile legislative europene sau naționale în regulamentele, legile sau alte linii directoare ale UE la care operatorul se supune. Datele sunt, de asemenea, șterse sau indisponibile utilizatorilor după ce se încheie perioada de stocare definită de normele specificate, atât timp cât nu este necesară păstrarea în continuare a datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.

  4. CUI TRANSMITEM datele cu caracter personal

   Datele cu caracter personal menționate în prezenta Politică pot fi furnizate unor entități afiliate, partenere, unor colaboratori ai Societății sau unor alte entități juridice independente, cum ar fi către:

   1. [Având în vedere faptul că Operatorul face parte dintr-un grup de societăți, putem transmite Datele către societăți aparținând Grupului Hama, inclusiv către Hama Distribution Hama Romania SRL, Bdul Tudor Vladimirescu, No. 45, TATI Center Building, Floor No. 8, District 5;]

   2. entități afiliate sau partenere, colaboratori cu care Operatorul are încheiate contracte de prestări servicii sau alte tipuri de contracte (ex. distribuitori, furnizori, producători, curieri, bănci/furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de cercetare de piață, asigurători, furnizori de servicii IT, etc);

   3. persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Operator, în diverse domenii aferente încheierii, înregistrării sau derulării contractului;

   4. contabili, auditori, avocați, executori judecătorești și/ sau alți consultanți profesionali externi.

   5. autorități publice, persoane investite cu putere publică, instituții publice, instanțe relevante, etc. din Germania, România sau din străinătate – în caz de control, sau la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în conformitate cu legislația aplicabilă.

   Vom încheia cu fiecare din aceștia clauze contractuale impuse de lege care având drept scop asigurarea protecției datelor dumneavoastră personale, inclusiv în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea datelor.

  5. NU TRANSFERĂM date în afara Uniunii Europene

   La data prezentei Politici, Operatorul nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către entități sau persoane din afara Uniunii Europene sau organizații internaționale.

   Furnizorii, partenerii, colaboratorii menționați în secțiunea de mai sus către care transmitem datele personale sunt persoane/ entități române. Nu putem exclude însă ca aceștia să transmită datele dumneavoastră în alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu daca au serverele localizate în Statele Unite). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu aceștia, vom avea în vedere ca aceste entități/ persoane să își asume existența unor măsuri de securitate și a unor garanții adecvate menite a asigura confidențialitatea și protecția corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

   În cazul în care Operatorul va efectua transferul datelor cu caracter personal către entități / persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, sau vă vom solicita consimțământul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastră prealabilă asupra riscurilor potențiale aferente. În situații excepționale în care va fi necesar să transferăm date în afara Uniunii Europene, iar condițiile sus menționate nu sunt îndeplinite ne vom asigura că transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogări exprese (ex. art. 49 din Reg

 4. Furnizarea site-ului web și crearea fișierelor jurnal

  1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

   La fiecare accesare a site-ului nostru, sistemul nostru înregistrează automat date și informații din sistemul calculatorului care este utilizat pentru a accesa site-ul web.
   Folosim site-ul nostru pentru a colecta date personale, de exemplu numele și adresa dvs. sau adresa de e-mail pe care ne-o furnizați în mod voluntar sub formă de intrări în formularele de contact sau datele introduse pentru abonarea la buletine informative. Stocăm și folosim aceste date pentru a procesa cererile și comenzile dvs., pentru a vă menține contul de client sau pentru a vă oferi acces la informații specifice. Nu împărtășim aceste informații confidențiale cu terțe părți.
   În plus, informațiile sunt colectate automat și nu sunt atribuite unei anumite persoane (de exemplu, adresa IP utilizată în prezent de dispozitivul dvs., browserul și sistemul de operare utilizate pentru a accesa site-ul web, data și ora la care a fost accesat site-ul Web, numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site, paginile accesate). Utilizăm aceste informații pentru a stabili atractivitatea site-ului nostru și pentru a îmbunătăți funcțiile și conținutul acestuia.
   Aceste date sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal din sistemul nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorului.

  2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

   Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal îl reprezintă Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDRP.

  3. Scopul prelucrării datelor

   Sistemul trebuie să stocheze temporar adresa IP astfel încât să poată transmite site-ul către computerul utilizatorului. Pentru a face acest lucru, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie stocată pe parcursul întregii sesiuni.
   Adresa IP este apoi salvată într-un fișier jurnal pentru a se asigura că site-ul web funcționează corect. Mai mult, folosim aceste informații pentru a optimiza site-ul nostru și a ne asigura că sistemele noastre de tehnologie a informației sunt sigure. Datele salvate din aceste motive nu sunt utilizate în scopuri de marketing.
   Aceste scopuri constituie, de asemenea, interese legitime în sensul Articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR

  4. Perioada de stocare

   Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost obținute. Datele înregistrate pentru furnizarea site-ului reprezintă un astfel de caz, acestea fiind eliminate imediat ce se încheie sesiunea în cauză.
   Datele salvate în fișierele jurnal sunt șterse după 30 de zile. Este posibil ca datele să fie stocate mai mult de 30 de zile. În acest caz, adresa IP a utilizatorului este ștearsă sau anonimizată, astfel încât să nu mai fie posibilă asocierea acesteia cu clientul care a accesat site-ul Web.

  5. Opțiuni de excludere și eliminare

   Colectarea datelor necesare pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișierele jurnal este esențială pentru funcționarea site-ului web. Din acest motiv, utilizatorul nu poate renunța.

 5. Modulele Cookie

  Acest site utilizează două tipuri diferite de module cookie:

  • • Cookie-urile permanente sunt stocate pe computer și rămân acolo până când acestea expiră sau sunt șterse. La închiderea browserului aceste cookie-uri nu se șterg.

  • • Cookie-urile pentru sesiuni sunt generate de fiecare dată când vizitați una dintre paginile site-ului nostru. Un cookie pentru sesiune este șters automat când închideți browserul. Toate informațiile salvate în fișierul cookie se șterg, de asemenea, atunci.

  Cu modulele cookie nu se pot descărca informații personale de pe computerul utilizatorului pe care sunt salvate cookie-urile.

  1. Utilizarea cookie-urilor

   • Cookie-urile de urmărire colectează date despre modul în care utilizatorul utilizează site-urile pe care le accesează.

   • Cookie-urile stochează informații despre modul în care este utilizat site-ul web cu privire la istoric, conținutul preferat și setările personale.

   • Cookie-urile terților fac posibil schimbul de date cu site-urile web ale unor terțe părți.

   • Cookie-urile publicitare permit afișarea anunțurilor publicitare personalizate ale utilizatorului.

  2. Consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și recuperarea informațiilor stocate în aceste cookie-uri

   Utilizatorul trebuie să-și dea acordul pentru a permite ca modulele cookie să stocheze informații pe computer și să permită recuperarea informațiilor stocate în aceste cookie-uri. Acest consimțământ este dat prin setările cookie-urilor din browserul instalat de utilizator. Fiecare browser de Internet are în mod automat cookie-urile activate ca versiune standard. În acest sens, solicităm clienților să verifice setările browserului și, dacă este necesar, să modifice setările pentru a activa modulele cookie.
   În plus, vă oferim opțiunea de a accepta utilizarea cookie-urilor direct pe site-ul nostru. Dacă utilizați această ocazie pentru a accepta utilizarea cookie-urilor, veți dezactiva automat opțiunea „do not track”.

  3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor, cu acordul utilizatorului (utilizatorilor), în scopul efectuării unei analize, este Articolul 6 alineatul (1), litera (a) din GDPR.

  4. Scopul prelucrării datelor

   Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a facilita folosirea site-ului web pentru utilizator. O serie de funcții pe site-ul nostru nu pot fi accesate fără utilizarea cookie-urilor. Pentru aceste funcții, este necesar ca browserul să fie încă recunoscut atunci când utilizatorul se deplasează de la o pagină la alta. Datele utilizatorului înregistrate prin cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizator.
   Cookie-urile de analiză sunt utilizate în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru web și a conținutului acestuia. Cookie-urile de analiză ne furnizează informații despre modul în care se folosește site-ul web.
   Aceste scopuri constituie, de asemenea, interese legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidența Articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

  5. Opțiuni de excludere și eliminare

   Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise către site-ul nostru de acolo. Din acest motiv, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți un control total asupra folosirii cookie-urilor. Prin modificarea setărilor browserului dvs., puteți dezactiva sau limita utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile care au fost deja salvate pe computer pot fi șterse în orice moment. De asemenea, puteți modifica setările astfel încât acestea să fie șterse automat. Dacă dezactivați cookie-urile pentru site-ul nostru, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile site-ului.

 6. Formularul de contact și adresele de email

  1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

   Site-ul nostru conține formulare de contact în format electronic. Dacă un utilizator profită de această oportunitate, vom înregistra și stoca datele introduse în câmpurile formularului. Datele personale care sunt transmise în acest fel sunt determinate de câmpurile din formular.
   Mai mult, atunci când utilizatorul trimite un mesaj, se salvează și următoarele date:

   • Adresa IP a utilizatorului; cu toate acestea parte din această informație este mascată;

   • Data și ora în care s-a înregistrat utilizatorul;

   Alternativ, utilizatorul ne poate contacta și prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise odată cu emailul vor fi salvate.

   Datele colectate în acest mod nu sunt transmise terților. Datele sunt utilizate numai pe

  2. Temeiul legal pentru prelucrare

   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu acordul utilizatorului este Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor care sunt transmise atunci când utilizatorul trimite un e-mail este Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. În cazul în care scopul e-mail-ului este de a încheia un contract, atunci temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR

  3. Scopul procesării datelor

   Prelucrăm numai datele personale incluse în formularul de contact pentru a procesa mesajul utilizatorului. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, un interes legitim în prelucrarea datelor.Orice alte date personale prelucrate în timpul operațiunii de trimitere sunt folosite pentru a împiedica terții să folosească abuziv formularul de contact și să asigure securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

  4. Perioada de stocare

   Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost obținute. În ceea ce privește datele personale din câmpurile formularului de contact și datele personale trimise prin e-mail, acesta este cazul când conversația în cauză cu utilizatorul se încheie. Conversația se încheie atunci când din circumstanțe reiese clar că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent.

  5. Opțiuni de excludere și eliminare

   Utilizatorul are opțiunea de a revoca în orice moment consimțământul său privind prelucrarea datelor sale personale. În cazul în care utilizatorul ne transmite un e-mail, acesta poate obiecta împotriva stocării sale personale în orice moment. În plus, utilizatorul poate contacta oricând unul dintre angajații noștri.
   În acest caz, conversația nu poate fi continuată.
   Toate datele personale stocate în cursul contactării de către utilizator vor fi șterse în acest caz.

 7. Evaluări statistice ale site-urilor web care utilizează Matomo

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm pe site-ul nostru instrumentul software-ul open source Matomo (fost PIWIK) pentru a analiza modelele de navigare pe internet ale utilizatorilor noștri. Software-ul salvează un cookie în browserul utilizatorului (pentru mai multe informații despre cookie-uri, vedeți mai sus). Când un utilizator accesează pagini individuale de pe site-ul nostru, sunt stocate următoarele date:

   • Un byte din adresa IP a sistemului pe care utilizatorul îl utilizează pentru a accesa site-ul Web

   • Site-ul accesat

   • Site-ul web care a recomandat utilizatorului site-ului accesat

   • Sub paginile pe care utilizatorul le accesează de pe site-ul web accesat

   • Timpul petrecut pe site

   • Frecvența cu care utilizatorul accesează site-ul

   Software-ul rulează exclusiv pe serverele site-ului nostru. Datele personale ale utilizatorului nu sunt salvate pe aceste servere. Datele nu sunt transmise terților.
   Software-ul este configurat astfel încât adresele IP să nu fie salvate în întregime, prin omiterea a doi bytes din adresele IP (de ex.: 192.168.001.xxx). Această omitere înseamnă că nu mai este posibil să alocăm adresa IP abreviată calculatorului care a accesat site-ul web.

  2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului îl reprezintă Articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR

  3. Scopul prelucrării datelor

   Prelucrarea datelor personale ale utilizatorului ne permite să analizăm modelele și comportamentul utilizatorilor cu privire la navigare. Prin evaluarea datelor pe care le obținem, putem obține informații despre modul în care sunt folosite diferitele componente ale site-ului nostru web. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim continuu site-ul nostru și să îl facem mai ușor de utilizat. Aceste scopuri constituie, de asemenea, interese legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidența Articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Prin anonimizarea adresei IP, luăm în considerare în mod suficient interesele utilizatorului cu privire la protecția datelor personale.

  4. Perioada de stocare

   Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopurilor noastre.

  5. Opțiuni de excludere și eliminare

   Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise către site-ul nostru de acolo. Din acest motiv, dumneavoastră, ca utilizator, aveți un control total asupra folosirii cookie-urilor. Prin modificarea setărilor browser-ului dvs., puteți dezactiva sau limita utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile care au fost deja salvate pe computer pot fi șterse în orice moment. De asemenea, puteți modifica setările astfel încât acestea să fie șterse automat. Dacă dezactivați cookie-urile pentru site-ul nostru, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile site-ului. Pentru mai multe informații despre setările de confidențialitate ale software-ului Matomo, accesați: https://matomo.org/docs/privacy/.

 8. Analysis by Google Analytics

  Site-ul nostru web folosește serviciul de analiză web Google Analytics de la Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Prelucrarea datelor servește la analiza acestui site web și a vizitatorilor săi. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestui site web pentru a evalua utilizarea site-ului dvs. web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii referitoare la utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP comunicată de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu este asociată cu alte date deținute de Google. Google Analytics utilizează cookie-uri, care fac posibilă analiza utilizării site-ului. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea dvs. a acestui site web sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Anonimizarea IP este activată pe acest site web.

  Google folosește acest lucru pentru a scurta în prealabil adresa dvs. IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alți semnatari ai Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transferată pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Datele dvs. pot fi transmise în SUA. Transmiterea datelor către SUA este acoperită de o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Prelucrarea se efectuează în baza art. 6 (1) lit. f GDPR datorită interesului nostru justificat pentru nevoile si design-ul site-ului. Aveți dreptul de a va opune aceastei prelucrari a datelor dvs. personale conform art. 6 (1) lit. f GDPR contactându-ne, din motive legate de situația dvs. personală. Puteți împiedica stocarea cookie-urilor alegând setările tehnice corespunzătoare în browserul dvs. de internet; cu toate acestea, dorim să subliniem că acest lucru vă poate împiedica să utilizați pe deplin toate funcțiile acestui site web. De asemenea, puteți preveni colectarea datelor (inclusiv adresa dvs. IP) generate de cookie-uri și legate de utilizarea site-ului dvs. de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la linkul următor: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

  Puteți seta un cookie de renunțare pentru a preveni colectarea de către Google Analytics pe toate dispozitivele. Cookie-urile de renunțare împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web. Trebuie să renunțați la toate sistemele și dispozitivele utilizate pentru ca acest lucru să funcționeze integral. Dacă faceți click aici, cookie-ul de renunțare este setat: Dezactivati Google Analytics.

  Dezactivați Google Analytics

  Puteți găsi informații mai detaliate despre termenii și condițiile de utilizare și protecția datelor la https://www.google.com/analytics/terms/ și la https://policies.google.com/?hl=en.

 9. Drepturile persoanei vizate

  Atunci când datele dvs. personale sunt prelucrate, sunteți persoana vizată conform prevederilor GDPR și aveți următoarele drepturi față de operator:

  1. Dreptul de acces

   Aveți dreptul să obțineți confirmarea de la operator în legătură cu prelucrarea sau nu a datelor personale care vă privesc.

   În acest caz, aveți de asemenea dreptul de a accesa următoarele informații de la operator:

   • scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

   • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

   • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal;

   • perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

   • existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau limitarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;

   • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

   • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursă;

   • luarea deciziilor în mod automat, inclusiv profilarea, prevăzută în Articolul 22 alineatul (1) și (4) din GDPR și - cel puțin în acele cazuri - informații semnificative despre procesul implicat, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

   Aveți dreptul să fiți informați dacă datele dvs. personale vor fi transferate într-o țară terță sau într-o organizație internațională. În acest caz, aveți, de asemenea, dreptul de a fi informat cu privire la măsurile de siguranță corespunzătoare, în conformitate cu Articolul 46 din GDPR, cu privire la transfer.

  2. Dreptul la rectificare

   Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte de la operator în cazul în care datele personale care sunt prelucrate și care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să rectifice datele fără întârzieri nejustificate.

  3. Dreptul la restricționarea prelucrării

   Aveți dreptul să impuneți restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

   • contestați acuratețea datelor personale care vă privesc pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor personale;

   • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb limitarea utilizării acestora;

   • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; sau

   • v-ați opus prelucrării în conformitate cu Articolul 21 (1) din GDPR așteptând să verificați dacă motivele legitime ale operatorului țin seama de motivele dvs.

   În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, aceste date cu caracter personal - cu excepția cazului în care sunt stocate - vor fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru protecția drepturilor altor persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat membru.

   Dacă ați obținut o restricționare a prelucrării în conformitate cu motivele enumerate mai sus, veți fi informat de către operator înainte de ridicarea restricției de procesare

  4. Dreptul la ștergere

   • Obligația de ștergere

    Aveți dreptul să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă fără întârziere aceste date cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

    • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare la realizarea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

    • vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau Articolul 9 alineatul (2) litera din GDPR și nu există alt temei legal pentru prelucrare;

    • vă opuneți prelucrării în conformitate cu Articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu Articolul 21 alineatul (2) din GDPR;

    • datele personale referitoare la dvs. au fost procesate ilegal;

    • datele personale referitoare la dvs. trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din legislația Uniunii sau a Statului membru la care este supus operatorul;

    • datele personale referitoare la dvs. au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale, în conformitate cu Articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

   • Schimbul de informații cu terții

    În cazul în care operatorul a făcut publice datele personale cu privire la dvs. și este obligat să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu Articolul 17 alineatul (1) din GDPR, acesta, ținând cont de tehnologia disponibilă și costul implementării, trebuie să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice de informare a operatorilor care prelucrează datele cu caracter personal pentru a comunica solicitarea dvs. de ștergere a datelor sau a oricăror legături sau copii sau replici ale acelor date personale.

   • Excepții

    Dreptul la ștergerea datelor nu se aplică în măsura în care procesarea datelor este necesară:

    • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

    • în vederea respectării unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația Uniunii sau a Statului membru la care este supus operatorul sau pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public sau pentru exercitarea autorității publice conferite operatorului;

    • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i), precum și cu Articolul 9 alineatul (3) din GDPR;

    • pentru arhivare în scopuri de interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89 alineatul (1) din GDPR, în măsura în care dreptul menționat la Secțiunea (a) este de natură să facă imposibilă sau să afecteze grav îndeplinirea obiectivelor prelucrării respective; sau

    • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

  5. Dreptul la informare

   Dacă vă exercitați dreptul la rectificare, la ștergere sau la limitarea prelucrării în raport cu operatorul, operatorul este obligat să comunice orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricție de procesare fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.

   De asemenea, aveți dreptul de a fi informat de către operator cu privire la acești destinatari, la cererea dvs.

  6. Dreptul la portabilitatea datelor

   Aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs., pe care le-ați furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mijloace tehnice. În plus, aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

   • prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat în temeiul Articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau al Articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul literei (b) 6 (1) din GDPR; și

   • prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

   În exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor, aveți, de asemenea, dreptul ca datele dvs. personale să fie transmise direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altora nu pot fi afectate de exercitarea acestui drept.

   Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

  7. Dreptul de a vă opune

   Aveți dreptul să vă opuneți oricând, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, inclusiv profilării pe baza acestor dispoziții.

   Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

   În cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs. cu caracter personal, incluzând profilarea în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

   Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

   În contextul utilizării serviciilor societății informaționale - și fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE - vă puteți exercita dreptul de a formula obiecții prin mijloace automatizate, utilizând specificații tehnice.

  8. Dreptul de a vă retrage acordul dat în temeiul legislației privind protecția datelor

   Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment acordul în conformitate cu legea privind protecția datelor. Retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

  9. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv profilarea

   Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv pe profilare - care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

   • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operator;

   • este autorizată de legislația Uniunii sau a Statului membru la care este supus operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau

   • se bazează pe acordul dvs. în mod direct

   Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la Articolul 9 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care se aplică Articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau g) din GDPR și sunt în vigoare măsurile adecvate de protecție a drepturilor și libertăților dumneavoastră și interesele legitime.

   În cazurile menționate mai sus la punctele (1) și (3), operatorul de date va pune în aplicare măsurile adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul dvs. de vedere și de a contesta decizia.

  10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

   Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în Statul membru al cărui rezident sunteți, unde dețineți locul de muncă sau acolo unde s-a produs presupusa încălcare dacă dvs. considerați că prelucrarea datelor personale referitoare la dvs. încalcă prevederile GDPR.

   Autoritatea de supraveghere căreia i-a fost adresată plângerea informează reclamantul cu privire la progresul și rezultatul plângerii, inclusiv existența posibilității unei căi de atac în temeiul Articolului 78 din GDPR.

 10. Plug-inurile de rețele de socializare

  1. Facebook

   Site-ul nostru web folosește componente Facebook. Facebook este o rețea de socializare. Facebook este un serviciu al Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda, este responsabilă cu prelucrarea datelor personale de la persoane din Europa. Puteți recunoaște plugin-urile prin utilizarea siglei Facebook. Pentru mai multe informații despre toate plugin-urile Facebook, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Plugin-ul creează o conexiune directă între browserul dvs. și serverele Facebook. Nu avem nicio influență asupra naturii și domeniului de aplicare al datelor pe care plugin-ul le transmite pe serverul Facebook Inc. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru aici: https: // www: facebook.comihelb / 186325668085084. Plugin-ul informează Facebook Inc. că sunteți un utilizator al site-ului nostru. Este posibil ca plugin-ul să vă salveze adresa IP. Dacă sunteți conectat (ă) la contul dvs. Facebook în timp ce vizitați site-ul web, informațiile specificate vor fi legate de contul dvs. Dacă utilizați funcțiile plugin - de exemplu, prin partajarea sau aprecierea unei intrări - informațiile corespunzătoare vor fi de asemenea transferate către Facebook Inc. Dacă doriți să împiedicați Facebook Inc. să conecteze aceste date la contul dvs. Facebook, vă rugăm să vă deconectați de la Facebook înainte de a vizita site-ul nostru.

  2. Google+

   Site-ul nostru utilizează butonul G + de la Google Plus. Acest plugin este gestionat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Dacă vizitați un site web care include butonul G +, se va crea o conexiune directă între browserul dvs. și serverele Google. Nu avem nicio influență asupra naturii sau domeniului de aplicare al datelor pe care pluginul le transferă către serverele Google Inc. Dacă accesați butonul G + în timp ce sunteți conectat (ă) la Google Plus, veți distribui conținutul paginii în profilul dvs. public. Potrivit Google Inc., nu se colectează date personale de la dvs. dacă nu accesați butonul respectiv. Dacă sunteți un utilizator Google conectat, adresa dvs. IP poate fi salvată. Dacă doriți să împiedicați Google Inc. să vă salveze datele și să le conecteze la contul dvs., deconectați-vă de la Google înainte de a vizita site-ul nostru web. Puteți găsi mai multe informații despre butonul "+1" aici: https://developers.p000le.com/+/web/buttons- policy.

  3. Twitter

   Site-ul nostru conține opțiunea Twitter. Acest buton este operat de Twitter Inc. (Str. 795 Folsom, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA). Dacă vizitați o pagină în urma accesării acestei opțiuni, va crea o conexiune directă între browserul dvs. și serverele Twitter. Nu avem nicio influență asupra naturii sau domeniului de aplicare al datelor pe care plugin-ul le transferă către serverele Twitter Inc. Potrivit Twitter Inc., va fi colectată și salvată numai adresa IP. Pentru mai multe informații despre modul în care Twitter Inc. utilizează datele dvs. personale, accesați: https://twitter.com/privacy?lang=de

  4. Pixel Facebook

   Pixel Facebook face posibil ca Facebook să definească vizitatorii site-ului nostru ca public țintă pentru afișarea anunțurilor (așa-numitele „anunțuri Facebook”). În consecință, folosim Pixel Facebook pentru a afișa anunțurile Facebook plasate de noi, pe Facebook și în cadrul serviciilor partenerilor Facebook (așa-numita „Rețea de audiență” https://www.facebook.com/audiencenetwork/), numai celor utilizatorii care și-au manifestat interesul față de site-ul nostru web sau au caracteristici speciale (de exemplu, interesul pentru anumite subiecte sau produse care apar atunci când paginile web sunt vizitate), pe care le transmitem către Facebook (așa-numitele „segmente de public personalizate”). Cu ajutorul Pixel Facebook, am dori, de asemenea, să ne asigurăm că anunțurile noastre de pe Facebook sunt de interes pentru utilizatori și nu sunt deranjante. În plus, Pixel Facebook ne permite să urmărim eficacitatea anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, deoarece putem vedea dacă utilizatorii au fost redirecționați către site-ul nostru web după ce au făcut clic pe un anunț Facebook (așa-numita „măsurare a conversiei”).

   Tipuri de date procesate: date de utilizare (de exemplu, pagini web vizitate, interes pentru conținut, timpi de acces), date meta/comunicații (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP), date despre locație (date care specifică locația dispozitivul utilizatorului).
   Persoane afectate: utilizatori (de exemplu, vizitatori ai paginii web, utilizatori de servicii online).
   Scopurile procesării: urmărire (de exemplu, profilarea bazată pe interese / comportament, utilizarea cookie-urilor), remarketing, urmărirea conversiilor, marketing bazat pe interese și comportament, profilare (crearea profilurilor utilizatorilor), măsurarea conversiei a măsurilor de marketing), crearea publicului țintă (definiția publicurilor țintă relevante în scopuri de marketing sau alte tipuri de conținut), urmărirea pe mai multe dispozitive (prelucrarea pe dispozitive a datelor utilizatorilor în scopuri de marketing)
   Măsuri de securitate: anonimizare IP (pseudonimizare adresă IP).
   Temeiuri legale: Consimțământ (art. 6 alin. 1 pag. 1 lit. a GDPR), interese legitime (art. 6 alin. 1 pag. 1 lit. f. GDPR).
   Servicii utilizate și furnizori de servicii:
   • Pixel Facebook: furnizor de servicii: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanda, companie: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , STATELE UNITE ALE AMERICII; site-ul web: https://www.facebook.com; Politica privind datele: https://www.facebook.com/about/privacy; Confidențialitate (asigurarea unui nivel de protecție a datelor la prelucrarea datelor în SUA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; opțiune de renunțare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

  5. YouTube

   Printre alți furnizori, folosim YouTube pentru a încorpora videoclipuri pe site-ul nostru. YouTube este operat de YouTube LLC, cu sediul la 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube este reprezentat de Google Inc., cu sediul la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Utilizăm plugin-urile furnizate de YouTube pe site-ul nostru. Dacă accesați o pagină a site-ului nostru pe care este instalat unul dintre aceste plugin-uri, plugin-ul va crea o conexiune la serverele YouTube pentru a afișa plugin-ul. În consecință, plugin-ul îi comunică serverului YouTube ce pagină ați vizitat. Dacă sunteți conectat(ă) la contul YouTube, YouTube va aloca aceste informații în contul dvs. personal. Dacă utilizați plugin-ul, de ex. accesând butonul de pornire al unui videoclip, aceste informații sunt, de asemenea, alocate contului dvs. YouTube. Dacă doriți să împiedicați conectarea acestor informații la contul dvs., deconectați-vă din contul dvs. YouTube, precum și din alte conturi conectate la companiile YouTube LLC și Google Inc. și ștergeți modulele cookie asociate înainte de a accesa site-ul nostru web. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor și despre modul în care YouTube (Google) vă protejează confidențialitatea, accesați: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  6. Pinterest

   Site-ul nostru include butonul Pinterest de la Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, SUA. Acest buton va transmite adresa dvs. IP către Pinterest. Dacă sunteți conectat (ă) la Pinterest în același browser pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, aceste informații pot fi conectate la contul dvs. Când accesați plugin-ul "Pin It", aceste informații sunt, de asemenea, transmise către Pinterest și publicate în contul dvs. Puteți modifica setările dvs. de confidențialitate Pinterest la http://pinterest.com/about/privacy/ . Dacă nu sunteți de acord să trimiteți datele dvs. către Pinterest, deconectați-vă de la Pinterest din browserul pe care îl utilizați pentru a vizita site-ul nostru web.

  7. AddThis

   Site-ul nostru utilizează plugin-uri sociale ("plugins") din serviciul de marcare AddThis, care este operat de către AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, SUA ("AddThis"). Aceste plugin-uri au, în general, un logo AddThis, de exemplu sub forma unui semn plus de culoare albă, pe un fundal portocaliu. Pentru o prezentare generală a plugin-ului AddThis și pentru a vedea aspectul acestuia, accesați: www.addthis.com/get/sharing . Când accesați o pagină de pe site-ul nostru web care conține unul dintre aceste plugin-uri, browserul se conectează direct la serverele AddThis. Conținutul plugin-ului este comunicat direct browser-ului dvs. și integrat în pagină de către AddThis. Această integrare comunică aplicației AddThis informația că browserul dvs. a accesat pagina corespunzătoare de pe site-ul nostru și salvează un modul cookie pe dispozitivul dvs. pentru a vă identifica browserul. Aceste informații (inclusiv adresa IP) sunt comunicate direct de pe browserul dvs. către unul dintre serverele AddThis din SUA și salvate acolo. AddThis utilizează datele pentru a crea profiluri de utilizator anonime, care servesc drept bază pentru publicitatea personalizată, bazată pe categorii de interese, pentru utilizatorii care vizitează site-uri web cu plugin-uri AddThis. Pentru informații privind scopul și domeniul de aplicare a colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către AddThis, consultați Politica de confidențialitate a datelor AddThis: www.addthis.com/privacv/privacv-policy. Dacă nu sunteți de acord cu colectarea datelor de la AddThis, puteți configura un cookie de tip renunțare (opt-out) pe care îl puteți descărca accesând următorul link: www.addthis.com/privacy/opt-out .De asemenea, puteți folosi extensiile browser-ului pentru a bloca complet încărcarea plugin-ului AddThis, de ex cu blocantul de script-uri NoScript (http://noscript.net/).

 11. Google Tag Manager

  Google Tag Manager este o soluție pe care o folosim pentru a gestiona etichetele site-ului web printr-o interfață, pentru a putea integra serviciile Google Marketing în prezența noastră online. Google Tag Manager (care implementează etichetele) nu prelucrează niciunul dintre datele personale ale utilizatorului. În ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, se face trimitere la următoarele informații referitoare la serviciile Google. Politica de utilizare:https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 12. Reglementări legale sau dispoziții contractuale privind furnizarea de date cu caracter personal; necesitatea încheierii unui contract; obligația persoanei vizate de a furniza date cu caracter personal; consecințele posibile în cazul nefurnizării datelor

  Furnizarea datelor cu caracter personal se solicită în mod legal în anumite cazuri (de exemplu, în legislația fiscală) sau este descrisă în prevederile contractuale.
  Pentru a încheia un contract, poate fi necesar să ne furnizați date personale pe care trebuie să le prelucrăm în acest scop.

  Încheierea contractului nu este posibilă fără furnizarea acestor date.
  Pentru mai multe informații despre necesitatea furnizării datelor cu caracter personal în legătură cu un anumit caz, puteți contacta în orice moment angajații noștri. br /> Angajații noștri vă vor informa de asemenea despre consecințele posibile în cazul nefurnizării acestor date.

 13. Numele și adresa responsabilului cu securitatea datelor

  Responsabilul cu securitatea datelor pentru operator este:

  Responsabil cu securitatea datelor

  Hama GmbH & Co KG
  Dresdner Str. 9
  86653 Monheim Germania
  Germania
  E-mail: dpo@hama.com